Vytiskli jsme 1172 fotografií ve formátu 5x15 cm během 2 dní.
Každá fotky byla automaticky vytištěna ve dvou kopiích.
418 odeslaných emailů — díky souhlasu s podmínkami si jej Reebok mohl ponechat k dalšímu použití.
Fotografie byly tištěny černobíle.
K výběru byly 3 různé varianty grafiky na fotky.
Stále si uvědomuji, že nebýt nadstandardního přístupu a nadšení lidí ze Smileboxu a jejich ochoty pustit se s námi do neprobádaných vod, tak by se nám tento projekt podařilo dokončit jen velmi ztěžka. Domnívám se, že jsme společně, ačkoli jen na malý moment, vytvořili něco ikonického.
Jakub Kališ z agentury resq

Pozvěte Smilebox na váš večírek!

Ceny příznivé, možnosti nekonečné!